Video gia công lỗ sâu

Gia công mũi khoan gundrill D18.5x1370mm
Gia công mũi khoan gundrill D2x470mm
Gia công mũi khoan Gun Drill D5x800mm
Gia công mũi khoan gundrill D6x450mm
Gia công mũi D8.8x300mm